Wednesday, September 08, 2010

Best McD products ever

Ku berpendapat bahawa inilah produk McD yang terhebat. Selama ini ku merasakan Prosperity. Namun ku silap.Memang benar kata rakan-rakan. Ku sukainya.Alhamdulillah selesai bersahur bersama-sama produk ini? By the way, what's ur G? 
Mine is G-string. ;)

No comments: